Při toiletě

Autor: Gutfreund Otto
Podsbírka: Plastika
Datace: (1911)
Materiál: bronz
Rozměr: celková výška=44cm; šířka=24cm; hloubka, tloušťka=16cm
Inventární číslo: P0011
Námět: figurální
Signatura: vzadu dole: GUTFREUND

Otto Gutfreund vystavil plastiku Při toiletě spolu se základním dílem evropského kuboexpresionismu sochou Úzkost na první výstavě Skupiny výtvarných umělců v lednu 1912 v Obecním domě. Představil se tu jako zralý umělec, který patrně nejúčinněji ze všech zamířil k dobovému pocitu tísně z cizoty a prázdnoty moderní doby. Učinil tak poté, co strávil rok v Bourdellově ateliéru v Paříži, odkud poněkud s odstupem sledoval nejnovější výboje na poli umění. K hnutí české avantgardy se připojil v době nástupu kubismu, kdy se rázem stal jedním z jejích hlavních protagonistů. Gutfreundova kolekce ve sbírce GASK obsahuje vedle plastiky Při toiletě, která již naplno prozrazuje autorův sklon k dynamizaci formy, která se vzdáleně hlásí k tradici českého radikálního baroka, ještě dva reliéfy, které dokumentují přerod sochařova tvarosloví z expresionistického v kuboexpresionistické. Zatímco Adam a Eva promlouvá skladbou robustních hmot jakoby vystupujících z plochy ven, uplatňuje se v Souzvuku opačný – „gotický“ princip odebírání a prolamování hmoty zvenku dovnitř. Ornamentálně rámovaná plocha je rozvlněná pohybem tvarů, které jen v náznaku odkazují k obličejům dvou souznějících bytostí. Oba reliéfy připomenou kontrastní malířské postupy Václava Špály, který na jedné straně ve své Evě s jablkem z roku 1911 dokázal promlouvat s barbarskou agresivitou, na straně druhé se ve svém dynamickém obraze Tři pradleny z roku 1913 podobně jako Gutfreund dotkl hranice abstrakce.

Další díla umělce