Vzhlížející

Autor: Gutfreund Otto
Podsbírka: Plastika
Datace: (1924)
Materiál: bronz
Rozměr: celková výška=32cm; šířka=35cm; hloubka, tloušťka=22cm
Inventární číslo: P0001
Námět: figurální
Signatura: neznačeno

Otto Gutfreund byl přes krátkost své životní dráhy jedním z nejvlivnějších tvůrců českého moderního umění. Jeho dílo tvoří páteř předválečného i poválečného vývoje. Gutfreund byl zakladatelskou osobností druhé moderny expresionistické a kubistické generace, za války vytvořil několik experimentálních plastik, které v mnohém předešly svou dobu, byl však také iniciátorem radikálních změn ve dvacátých letech, kdy zásadním způsobem ovlivnil podobu sochařského civilismu a neoklasicismu. Po polovině 20. let pak ještě stačil zasáhnout do nejnovějších tendencí ve vývoji moderní plastiky, inklinující k abstrahujícímu biomorfnímu tvaru. Gutfreund však také sehrál klíčovou roli jako tvůrce nových postupů ve spolupráci s architekty. Spolu s Josefem Gočárem a dalšími tvůrci se ve 20. letech podílel na budování nové tváře českých měst, v nichž se vytvářela centra činorodého způsobu života. Jeho plastiky vstoupily na průčelí bank i atiky reprezentačních budov. Socha Vzhlížející patří k nejkrásnějším příkladům moderního sochařského neoklasicismu. Ač nevelká, je nadána zvláštním smyslem pro vnitřní monumentalitu, odkazujícím k antickým vzorům. Hladká, symetricky vystavěná oblá forma s živými detaily očí, vlasů a pootevřených úst však zároveň jednoduše a civilně vyjadřuje novým rytmem dýchající realitu mladého života. Gutfreund tu v přesném poměru udržel hranici mezi ideálním – věčným a reálným – živoucím.

Další díla umělce