U stroje

Autor: Dvořák Karel
Podsbírka: Plastika
Datace: 1927
Materiál: bronz
Rozměr: celková výška=30cm; šířka=40cm
Inventární číslo: P0002
Námět: civilizace
Signatura: vzadu dole: K.Dvořák 1927

Karel Dvořák se přihlásil po studiu na Uměleckoprůmyslové škole v roce 1913 na Akademii k J. V. Myslbekovi. Byl však odveden a na frontě zraněn. Svá studia tak dokončil u Jana Štursy až v letech 1917 až 1919. Více než příklad Štursův jej však přitahoval nový umělecký styl, který se v poválečném ovzduší dynamického budování státu nejvíce vcítil do atmosféry nové doby. Tvůrcem tohoto stylu, který bývá označován jako civilismus, byl Otto Gutfreund. Civilismus sestoupil z vznešeného hájemství tradičně pojímaného sochařství na půdu všedního dne. Zabýval se činorodým člověkem, který pracuje, tvoří a baví se v nově utvářeném prostředí moderní city. Zatímco se Guttfreundovo pojetí vyznačuje velkorysou zkratkou, inklinující po formální stránce k „zaoblenému“ neoklasicismu, tíhne Karel Dvořák spíše k popisnějšímu a dynamičtějšímu tvaru, leckdy se sociálním akcentem (mistrovským dílem je jeho sousoší Do Ameriky z roku 1925). Rozpětí obou osobních stylů dobře dokumentují dvě drobná sousoší ze sbírky GASK: Gutfreundovo Na mezi z roku 1925 a Dvořákovo U stroje z roku 1927. Oba příklady zároveň ilustrují oba póly moderního realismu, který se zabýval světem práce i obyčejných životních radostí.