Telefony

Autor: Gross František
Podsbírka: Malba
Datace: 1942
Technika: olejomalba
Materiál: překližka
Rozměr: celková výška=61cm; šířka=55cm
Inventární číslo: O0296
Námět: civilizace
Signatura: vpravo dole: F.GROSS42

Kdybychom chtěli najít ve sbírce GASK obraz, který by co nejvýstižněji charakterizoval programový civilismus Skupiny 42, patrně bychom mohli poukázat na obraz Telefony z roku 1942, který souzní s Chalupeckého pojetím "mythologie moderního člověka". Obraz byl spolu s několika dalšími součástí příprav na dílo syntetické povahy, na němž měl být vyobrazen interiér s krejčovskou pannou a dalšími předměty. Gross byl po kritice s obrazem nespokojen, a tak jej přemaloval. Nevelká, dílčí studie Telefonů však možná může vypovědět více než definitivní obraz. Grossovy Telefony mají svůj metafyzický rodokmen, mají své skryté tajemství. Vystupují z plochy obrazu svou naléhavou věcností. Jsou zároveň tak trochu surrealistickým objektem. Mluví však také o kráse obyčejného předmětu, který je symbolem moderní civilizace, ale také o intimitě všedního života, s nímž se vyrovnávali malíři nejrůznějšího zaměření (viz například Paderlíkovo Sochařské zátiší či Bartovského Interier ze sbírky GASK). A v neposlední řadě jsou skvělým malířským výkonem. Moderní velkorysá malba na malém formátu s racionálním kompozičním plánem pracuje s úspornými prostředky: odehrává se v charakteristickém "válečném" souzvuku i kontrastu pouhých tří barev: hnědé, černé a bílé.

Další díla umělce