Sbírky Online

Vítejte v našem virtuálním depozitáři!

Sbírky online Vám představují bohatství sbírkových fondů GASK v takovém rozsahu, jaký žádná stálá expozice nepojme. Sbírka GASK soustřeďuje v pěti podsbírkách výjimečný soubor českého moderního a současného umění, okrajově i mezinárodního. Historickou anomálií sbírek GASK a zcela samostatnou podsbírkou je tzv. Kutnohorská iluminace, pozdně středověká malba na pergamenu, jejímž autorem je tvůrce z okruhu dílny iluminátora Matouše a která byla roku 2009 prohlášena za kulturní památku.

Podsbírky malby, kresby, grafiky, plastiky a fotografie a nových médií soustřeďují dohromady téměř 8000 sbírkových předmětů. V současnosti je pro Vás připraveno již 500 děl on-line a 255 doprovodných kurátorských textů. Díla budeme dále průběžně doplňovat a stejně tak kurátorské popisy děl, jež Vám přiblíží osobnost autora, dobové souvislosti a také detaily, které jsou známy jen badatelům. Věříme, že Váš zážitek z děl naší sbírky bude o to intenzivnější. Kromě tradičních vyhledávacích kritérií, jako je autor nebo datace, Vám Sbírky on-line nabízí i rozšířené vyhledávání podle námětů (krajina, město, autoportrét, geometrie apod.).

Přejeme Vám poutavé zážitky s našimi díly on-line a těšíme se, že zavítáte do GASK osobně!

DATACE

Nalezeno položek: 1374

Řazení:

Počet na stránce

< > z 39

Počet na stránce

< > z 39