Sbírky Online

Akvizice 2023

Akvizice 2023

Představujeme Vám přírůstky do sbírky GASK za rok 2023. Sbírku se v minulém roce podařilo obohatit o padesát devět děl, z toho dvacet dva jich bylo získáno darem (grafiky Šárky Trčkové, obraz a video Kamily B. Richter, kresby a obraz Richarda Konvičky, prostorový obraz Luďka Filipského, grafiky Romana Franty, videoinstalace Jaroslava Prokeše, kresby Jana Kubíčka, souborem digitálních fotografií Jolany Havelkové a site-specific instalací Adély Matasové). Dárcům děkujeme! Rozšiřování sbírky probíhá v souladu s dlouhodobou Koncepcí sbírkotvorné činnosti GASK s důrazem na doplňování děl od zásadních autorů středního a staršího věku a současně se zacílením na mladou generaci tvůrců, včetně nových forem jako např. intermediální umění. Všechny nové přírůstky do sbírky prochází schvalovacím procesem Sbírkotvorné komise, odborného poradního orgánu ředitelky GASK. Komise se vyjadřuje zejména k ceně a významu z hlediska obohacení a celkového zhodnocení sbírky. Sbírkotvorná komise se schází zpravidla jednou ročně, v roce 2024 v tomto složení: Mgr. Petra Příkazská (historička umění, kurátorka), Mgr. Markéta Kroupová (kurátorka Severočeského muzea v Liberci), PhDr. Ivan Neumann (historik umění, emeritní ředitel GASK/ČMVU), Mgr. Kateřina Pešatová (vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje), Mgr. Aleš Rezler (historik umění, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory) a Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. (nezávislý kurátor, kritik, historik a teoretik umění). Finanční prostředky na nákup děl získal GASK ze čtyř různých finančních zdrojů: Dotační program MKČR – ISO II C / výkup kulturních předmětů mimořádného významu s finanční spoluúčastí Středočeského kraje (1 800 000 Kč), Akviziční fond MK ČR opět s finanční spoluúčastí Středočeského kraje (2 697 000 Kč), Plán investic Středočeského kraje v souvislosti s Koncepcí sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů 2021–2025 (580 000 Kč) a vlastní investiční fond GASK dle schváleného limitu (100 000 Kč).