Magnetická grafika (List 3)

Autor: Boudník Vladimír
Podsbírka: Grafika
Datace: 1965
Technika: strukturální grafika
Materiál: papír
Rozměr: výška grafické desky=210mm; šířka grafické desky=291mm; celková výška=417mm; šířka=518mm
Inventární číslo: G1003
Námět: civilizace
Signatura: dole uprostřed: Vladimír Boudník 1965., vpravo dole při okraji papíru: magnet.graf.

Podobně jako u strukturální a aktivní grafiky, vychází Boudníkova magnetická grafika z lidského a materiálního kontextu továrny. Práce s označením magnetické grafiky vznikají v roce 1965 použitím strukturální metody, tj. fixováním kovových pilin na matrici syntetickým lakem. Určujícím faktorem při utváření kompozičního schématu je pohyb magnetu pod deskou, který piliny soustřeďuje nejčastěji do „serpentinovitých“ útvarů způsobem volně připomínající tahy malířského štětce. Kinetické východisko vzorce spočívá nejen v pohybech autorovy ruky, ale i v drobných pravidelných strukturách, vzniklých samotnou magnetickou přitažlivostí. Továrna jako zprostředkovatel (nikoli jako zobrazení) Boudníkových reflexí je v magnetické grafice komunikována čistě jako expresivně energický jev. Čitelné odkazy k předmětnému světu (otisky nástrojů, materiálů, místy i figurativní citace) se zde již neobjevují; grafika je vnitřně soběstačná výpověď, jejíž barva, strukturální vlastnosti a monumentální tvary zprostředkují autorův významově asociativní záměr v plně abstraktní rovině.

Další díla umělce