Elementy v systému kontrapozice

Autor: Kubíček Jan
Podsbírka: Plastika
Materiál: plastická hmota (novodur)
Rozměr: celková výška=40cm; šířka=40cm
Inventární číslo: P0678
Námět: geometrie
Signatura: nesignováno

Intimní skica-diptych trojrozměrného objektu Elementy v systému kontrapozice významně dokládá Kubíčkovo koncepční uvažování a geometricko-konstruktivistické uchopení plochy i prostoru. Jan Kubíček patří k výrazným osobnostem českého progresivního umění druhé poloviny 20. století. Začínal tvorbou navazující na civilismus Skupiny 42, dotkl se informelu a lettrismu a v průběhu šedesátých let se stále více zabýval řádem, prostupováním, dělením či skládáním jednoduchých geometrických tvarů. Reliéfní dílo Elementy v systému kontrapozice velmi dobře doplňuje stávající kolekci autorových obrazů a grafik. Jde o ojedinělý artefakt z rodinné pozůstalosti. Tyto drobné geometrické modely potvrzují Kubíčkův systémový přístup, v jehož rámci zkoumá možnosti variací přísného řádu a současně prvky náhody a nahodilosti. Na malé ploše řeší vztahy základních geometrických útvarů (v tomto případě čtverců a linií) ve vztahu k barvě a prostoru. Komorní diptych exemplárně předkládá typické umělcovy postupy, jež velmi dobře charakterizují principy jeho tvorby jako dělení, přičítání a spojování, posuny a rotace, progrese a regrese či postavení prvků v kontrapozici, jak dokládá i název samotného díla.

Další díla umělce