Komposice (Šedá, komplementární ve II plánech)

Autor: Foltýn František
Podsbírka: Malba
Datace: (kolem 1928)
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=100cm; šířka=81cm; výška s rámem=102cm; šířka s rámem=83cm
Inventární číslo: O1628
Námět: abstraktní
Signatura: neznačeno

František Foltýn patří k nejzajímavějším postavám českého moderního umění. Počáteční fáze jeho tvorby je spjatá s prostředím košické avantgardy. Foltýn žil v Košicích v letech 1921 až 1922. Odtud podnikl několik cest na Podkarpatskou Rus. Svou sociálně laděnou tvorbou i originálním tvaroslovím na pomezí kubismu a exprese ovlivnil některé košické autory - mezi jinými například Gejzu Schillera - tohoto významného, levicově orientovaného mezinárodního centra, jímž procházela řada výjimečných osobností středoevropského umění. Po období stráveném v Brně se Foltýn v roce 1924 přestěhoval do Paříže, kde se později setkal se Štyrským a Toyen, jejichž artificielní tvorba na něj silně zapůsobila. Tato zkušenost jej nasměrovala k abstraktní tvorbě. Foltýn se stal po Kupkovi druhým nejvýznamnějším představitelem této v Čechách nepříliš frekventované tendence a svou tvorbou ovlivnil několik následovníků včetně Jiřího Jelínka. V roce 1930 vstoupil do skupiny Cercle et Carré, v roce 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création. Ve čtyřicátých letech se od abstrakce odvrátil a začal malovat realistickým způsobem. Obraz Komposice ze sbírky GASK reprezentuje ranou fázi Foltýnovy abstrakce z pařížského období. Z jeho otevřeného prostorového uspořádání s neukotvenými geometrickými prvky a uvolněného malířského rukopisu je ještě patrný vliv artificialismu. Další dvě díla již zcela zapadají do obrazu Foltýnovy charakteristické tvorby, jíž významně obohatil českou i mezinárodní scénu třicátých let.

Další díla umělce