Návrh pomníku Jana Husa v Libáni

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: 1924
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=96cm
Inventární číslo: P0381
Námět: historie
Signatura: vpravo z boku: L Šaloun

Šaloun zde pojal Husa jako kazatele, postavu zahloubanou a přemýšlivou, zahalenou do výrazného dlouhého pláště, mírně nakročenou, s širokými splývavými rukávci. Sochu si objednal výbor pro postavení Husova pomníku v Libáni kvůli nedostatku financí bez soutěže. Šalounův návrh komise jednomyslně schválila. Pomník byl slavnostně odhalen při oslavách 5. a 6. července roku 1925. Pro Šalouna se stal Hus dle vlastních slov „ztělesněním duchovního života národa, moudrosti a hlubokého mravního cítění českého člověka. Hus byl mohutná, vysoko k obloze trčící větev na kmeni českého lidu.“

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce