Květen 1945

Autor: Istler Josef
Podsbírka: Malba
Datace: 1945
Technika: olejomalba (barevný lept; strukturální malba)
Materiál: překližka
Rozměr: celková výška=140cm; šířka=180cm
Inventární číslo: O0414
Námět: alegorie
Signatura: vpravo dole: Istler / 45

Josef Istler namaloval obraz Květen 1945 jako jasný příměr krvavého konfliktu, jímž v Evropě končila válečná tragédie. Po strukturovaném hnědém povrchu obrazu stékají nánosy rudé barvy. Obraz však zaujímá v českých dějinách umění klíčové postavení nejen díky svému symbolickému obsahu. Josef Istler se tu zároveň představil jako jeden z mála českých umělců, kteří souzněli s aktuálními uměleckými proudy v západoevropském umění, v němž se začala za války a těsně po ní prosazovat existenciálně zaměřená expresivní abstrakce. Istler byl dokonce následně po právu označován za předchůdce evropského informelu. Ne náhodou také později spolupracoval se severskou skupinou Cobra, která v řadě projevů inklinovala k abstraktnímu expresionismu. Vedle temného Května 1945 dokládá Istlerův sklon k abstraktnímu gestu i menší obraz Bažiny, který však zároveň odhaluje druhou stránku Istlerova talentu, spočívajícího ve schopnosti navozovat přízračně hororovou atmosféru zkázy.

Další díla umělce