Ukřižovaný

Autor: Bauch Jan
Podsbírka: Malba
Datace: 1939
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=123,5cm; šířka=84cm; výška s rámem=147cm; šířka s rámem=107cm
Inventární číslo: O0376
Námět: Nový zákon
Signatura: vlevo dole: Jan Bauch 1939.

Jan Bauch se po velmi plodném období první poloviny 30. let, kdy si vytvořil originální styl malby na pomezí krajiny a zátiší (Krajina s mostem ze sbírky GASK), související svou pastelovou barevností a posílením imaginativní složky malby s vyhraněným dobovým lyrismem, obrátil ke zcela opačnému pólu. Jistě na tom měla svůj podíl měnící se společenská atmosféra blížící se války. Bauchovu proměnu lze charakterizovat jako návrat do minulosti. Styl jeho malby se dramatizuje. Energický rukopis, pastózní nánosy barvy, barokní temnosvit, dynamická kompozice, to vše se odvolává k české barokní tradici, jejímiž symboly jsou zprohýbané fasády pražských chrámů či expresivní malba Petra Brandla. Návrat k tradici, ať již prostřednictvím námětu či formy, lze chápat jako projev obrany lidské i národní identity před ohrožením zvenku. Motiv Ukřižování, který si právě v této době zvolila jako metaforu odporu řada osobností evropského umění, se opakuje u několika Bauchových děl zastoupených ve sbírce GASK (například obraz Ecce homo). Podobný význam měly též Bauchovy obrazy symbolických pražských motivů, odkazujících k české historii, ať již jde o barokní Loretu či gotický Týnský chrám. Obrazy nepochybně patří do tohoto kulturně historického kontextu, i když je sám autor interpretoval spíše jako výraz hněvu vůči okupantům.

Další díla umělce