Zátiší s rybou

Autor: Filla Emil
Podsbírka: Malba
Datace: 1915
Technika: olejomalba (barevný lept; strukturální malba)
Materiál: dřevo
Rozměr: celková výška=21cm; šířka=26cm
Inventární číslo: O0333
Námět: zátiší
Signatura: vpravo nahoře: Emil Filla / 15.

Emil Filla byl vedle své aktivní umělecké dráhy rovněž teoreticky činný, patřil k inspirativním duchům Uměleckého měsíčníku, zajímal se o dějiny umění, z nichž si dokázal "přisvojovat" četné umělecké vzory. V expresivním období jej tak například silně oslovoval El Greco a Daumier, v době recepce kubistických myšlenek zase jedinečná malba holandských zátiší 17. století, o niž se zajímal v době svého holandského pobytu. Filla byl okouzlen prostou existencí všedních věcí, jejichž vznešenost dokázali holandští realisté ve svých zátiších zachytit. O podobný postup ostatně usiloval i on sám. Ve svých kubistických zátiších se k holandskému realismu vědomě odvolával. GASK vlastní tři drobná zátiší, která patří právě do tohoto holandského období. Dvě z nich jsou situována do Rotterdamu, kde Filla přebýval na začátku holandského pobytu. Zátiší s rybou takto specifikováno není. Oválná forma obrazu je v duchu kubistické usance citací tvaru stolu, na němž může být zátiší rozloženo. Předměty na stole jsou "snímány" z pohledu shora i zepředu. Kombinuje se abstrahující postup, zdůrazňující geometrický základ tvarů, a do něj jakoby vlepený naturalistický detail, jímž je v tomto případě hlava ryby. Obraz je vlastně takovým malířským šperkem. Filla pracoval s vysokými nánosy barevných past a zdrsnělými strukturami. Promlouvá tu tak sama hmota barvy svými haptickými kvalitami v kontrastu s jemnou lazurní malbou i celkové rafinované ladění koloritu.

Další díla umělce