Obraz z roku 1932

Autor: Štyrský Jindřich
Podsbírka: Malba
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=196cm; šířka=130cm
Inventární číslo: O0312
Námět: figurální
Signatura: uprostřed dole: ŠTYRSKÝ / 1932

Výstavou Poesie 1932 se česká avantgarda mimo jiné přihlásila k mezinárodnímu proudu surrealismu, s nímž ve své originální české verzi poetismu od počátku do jisté míry korespondovala. Praha se stala významným středoevropským centrem surrealismu a surrealismus se od té doby stal dominantním směrem na české umělecké scéně. Na výstavě figuroval Štyrského Obraz z roku 1932 ze sbírky GASK, který vytváří jakýsi syntetizující přechod mezi artificielním obdobím a nástupem surrealismu. Obraz byl součástí širší kolekce Štyrského děl, do níž mimo jiné náležely ještě obrazy Cigareta u mrtvé z roku 1931 z ostravské galerie a Obraz z roku 1932 ze zlínské sbírky. Ve Štyrského monumentálním hádankovitém obraze s rozporuplnou strukturou ze sbírky GASK je přítomen princip paradoxu, stejně jako úzkostný motiv zmaru. V prázdném, "manýristicky" ubíhajícím prostoru monumentálního obrazu je "volně zavěšena" rozpadávající se antikizující postava se svým "iracionálním" barevným stínem. Vedle statue je v pádu zachycena enigmatická figura fantóma. Oba na sobě nezávislé děje pádu a destrukce rámuje v prostoru neukotvený, rozpadávající se dřevěný útvar, která patří mezi Štyrského utkvělé motivy. Krásná, až naturalistická forma obrazu je v dráždivém rozporu se znepokojivou, neurotizující skutečností snové vidiny.

Další díla umělce