Dvojice

Autor: Chlupáč Miloslav
Podsbírka: Plastika
Datace: (1962)
Materiál: pískovec
Rozměr: celková výška=73cm
Inventární číslo: P0031
Námět: figurální
Signatura: neznačeno

Sochař Miloslav Chlupáč patřil ke klíčovým osobnostem poválečného období, v němž se zakládaly obrysy dalšího směřování silné umělecké generace. Byl ideovým mluvčím skupiny Máj, k jejímž výstavám psal programové předmluvy, v nichž se definovalo pole tvůrčí svobody i návaznost na tradici meziválečného umění. Stál také mimo jiné v čele Bloku tvůrčích skupin, který se stal vnitřní opozicí ve Svazu výtvarných umělců. Bloku se podařilo realizovat několik důležitých výstav demonstrujících kolektivní nástup modernismu, jako například výstavy Realizace či Jaro 1962. Miloslav Chlupáč se ve své tvorbě, podobně jako Miloslav Hájek či Zbyněk Sekal, zabýval jak sochařstvím, tak i malbou. Specializoval se na malbu zátiší a aktů, která se hlásila k francouzskému purismu dvacátých let. Byl také pravidelným účastníkem mezinárodního sochařského sympozia v St. Margarethen v Rakousku a iniciátorem prvního československého sochařského sympozia ve Vyšných Ružbachách. Socha Dvojice ze sbírek GASK je charakteristickou ukázkou Chlupáčova díla ze skupinového období. Sochař tu projektuje spleť figur do horizontálního blokovitého útvaru s přiznaným „lyrickým“ rukopisem kamenosochařského dláta.