Z jižních moří

Autor: Toyen /(Čermínová Marie)
Podsbírka: Malba
Datace: 1931
Technika: olejomalba (strukturální malba)
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=79cm; šířka=98,5cm
Inventární číslo: O0082
Námět: krajina
Signatura: vpravo dole: TOYEN / 31

Artificialismus bývá v kontextu evropských dějin moderního umění považován za zcela originální výtvarný proud na pomezí geometrické abstrakce a surrealismu. Tomuto výkladu odpovídají i artificielní obrazy Štyrského a Toyen ze sbírky GASK. Zatímco obrazy Štyrského Komposice a Pláž od Toyen reprezentují ranou, geometrickou fázi, patří obrazy Toyen Letní den a Z jižních moří k pozdnímu období, pro něž je charakteristické organické tvarosloví. Obraz z Jižních moří patří mezi vynikající příklady celé série mořských, biologických krajin, které Toyen vytvořila na počátku 30. let a z nichž mnohé vystavila v Mánesu na Poesii 1932. Tyto snové vidiny skrývají ve svém podtextu četné erotické významy, které již tuto fázi tvorby zavádějí do hájemství surrealismu. Obrazy Letní den a Z jižních moří zároveň velmi názorně ilustrují specifičnost malířského jazyka Toyen, jímž se odlišovala od svého souputníka. Vedle Štyrského vypjatě "městské", zjemněle "neurotické" senzibility představuje tvorba Toyen antipód zemitě živočišné imaginace. Zatímco Štyrského enigmatické útvary "visí" či nepokojně flotují v otevřeném prostoru, poukazuje estetika Toyen k věčnému, nadčasovému dění, skrytému v temných hlubinách.

Další díla umělce