Podsbírka malby

Soubor malby v GASK vykazuje kromě celkové reprezentace hlavních osobností a programů českého moderního a současného umění i několik historicky významných celků. Na charakteristické ukázky moderního pojetí krajinomalby (Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Václav Radimský) navazuje česká avantgarda, zastoupená hlavními autory (Emil Filla, Antonín Procházka, Václav Špála, Josef Čapek, Jan Zrzavý). Najdeme zde díla surrealistů od ToyenJindřicha Štyrského přes Františka Janouška, Vojtěcha TittelbachaAdolfa Wachsmana až k Františku Muzikovi. Velmi cenný je soubor děl válečných skupin: surrealistické Ra (Bohdan Lacina, Josef Istler, Václav Tikal), civilistní Skupiny 42 (František Gross, František Hudeček), a částečně také tradicionalistické skupiny Sedm v říjnu (Václav Hejna, Josef Liesler).

Stejného rozsahu je i dokumentace české strukturální malby 60. let, která představuje jedinečný historický soubor (Mikuláš Medek, Josef Istler, Čestmír Janošek, Jiří Valenta). Zvláštní pozornost byla během 60. let a znovu během 90. let 20. století věnována geometrickým tendencím (Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček, Václav Mirvald, Karel Malich) a dalším specifickým proudům: nové figuraci 60. let (Bedřich Dlouhý, Josef Vožniak, Jitka Válová, Květa Válová, Jiří Načeradský) groteskní a existenciální figuraci sedmdesátých a osmdesátých let (Jiří Sopko, Petra Oriešková, Václav Benda, Michael Rittstein, Jiří Sozanský, Jiří Anderle, Jan Šafránek, Ivan Bukovský, Petr Pavlík, Václav Bláha, Tomáš Švéda) a projevům „postmoderní“ generace osmdesátých let (Jan Paul, Otto Placht, Jan Merta, Petr Kuklík, Ivan Komárek, Vladimír Merta, Margita Titlová-Ylovsky, Richard Konvička, Josef Žáček, Antonín Střížek, Martin Mainer, Stanislav Diviš, Aleš Ogoun). Generace devadesátých let je v podsbírce malby zastoupena jen minimálně (Roman Franta, Martin Kuriš, Jaroslav Valečka).

Sbírka malby je dovedena až do současnosti, kdy je průběžně doplňována současnými autory mladší střední generace (Marek Číhal, Veronika Landa, Vladimír Véla, Michaela Maupicová, Jakub Špaňhel, Josef Achrer) rovněž autory mladší generace (Tadeáš Kotrba, Dana Sahánková) i starší generace (Josef Hnízdil, Svatopluk Klimeš, Jana Budíková).

Spíše historicky dokumentární hodnotu má soubor tendenční malby z 50. a 70. let 20. století. Zajímavé jsou pozůstalostní soubory osobností stojící mimo avantgardní proudy (Josef Multrus, Vratislav Nechleba). Za zvláštní zmínku stojí i kvalitní soubor obrazů Otakara Nejedlého pocházejících z prvních dvou desetiletí 20. století.

Ve sbírce GASK nalezneme i několik uznávaných zahraničních autorů (Jeff Crane, Erró, Marc Giai-Miniet, Gabriella Kardos, Ángel Mateo Charris, Matti Kujasalo).

Malba