Podsbírka kresby

Sbírka kresby v GASK byla založena tak, aby jednotlivé soubory rozšiřovaly a dokreslovaly představu o tvorbě vybraných osobností českého malířství a sochařství od konce 19. století po období normalizace. Bohužel však nebyla systematicky budována a doplňována, akvizice byly pořizovány spíš příležitostně, a tudíž je sbírka jako celek značně nevyrovnaná. Neucelená podoba sbírky kresby a grafiky od roku 1968 je závažným nedostatkem v rámci celkového fondu GASK. I navzdory tomuto konstatování poskytuje kvalitní, byť neúplný přehled o klíčových obdobích vývoje tohoto média.

Velmi zajímavou kolekci tvoří díla autorů z období symbolismu (Karel Špillar), díla autorů meziválečného období (Jan Trampota, Vratislav Hugo Brunner ad.) a především pak vynikající soubor kreseb ze 40. let 20. století (František Hudeček, František Gross, Josef Liesler, Bohuslav Reynek, Jan Bauch, Karel Černý). Kromě studijních kreseb jsou zde zastoupeny početné soubory karikatury (František Bidlo, Zdeněk Kratochvíl, Antonín Pelc ad.) a knižních ilustrací (Václav Rabas, Alén Diviš, Mirko Hanák ad.).

V průběhu 20. století se kresba osvobodila od služebné funkce pro další druhy umění a stala se svébytným prostředkem vyjádření myšlenek. S touto emancipací se začaly rozvíjet nové formy, jež umožňují autorům vyjádřit bezprostřední prožitky a emoce, jakými jsou například surrealistické frotáže, koláže, automatické kresby (František GrossFrantišek Hudeček), abstraktní kresby (Karel Malich, Dana Puchnarová), emotivní kresby Jaroslava Vožniaka či tísnivé hyperrealistické kresby Pavla Nešlehy. Ve sbírce se nachází i menší soubory konceptuálních autorů (Jan Steklík, Olga Karlíková). V posledních letech se podařilo kurátorům rozšířit kolekci o díla autorů experimentujících s nejrůznějšími kombinacemi materiálů a technik (Jakub Švéda, Jiří Sozanský).

Vývoj kresby v posledních desetiletích směřuje k naprostému rozmývání dosavadních pevných hranic omezených použitým materiálem. Kresba je kombinována či nahrazována malbou ala prima, je přítomna v site specific instalacích a konceptuálních sériích zapojených do většího celku.

 

Kresba