Kolekce

Pozůstalost Jitky a Květy Válových

Pozůstalost Jitky a Květy Válových

Na konci roku 2021 se dostalo Galerii Středočeského kraje (GASK) cti přijmout do svých sbírek dar pozůstalosti sester Válových. Paní Marie Vydrová, která se o Jitku Válovou v posledních letech nemoci starala a stala se dědičkou pozůstalosti, oslovila GASK s důvěrou, že se o odkaz sester Válových důstojně postará. S radostí a vědomím této zodpovědnosti správa sbírek GASK během jediného roku pozůstalost čítající 1729 děl evidenčně zpracovala a současně pod vedením kurátora Richarda Druryho spolupracovala na přípravě výstavy Květa a Jitka Válovy – Cesta předurčena osudem. Celkem 750 děl bylo profesionálně zdokumentováno buď externím sbírkovým fotografem Otem Palánem anebo digitalizačním centrem Středočeské vědecké knihovny v Kladně, přes 300 prací na papíře bylo zrestaurováno a více než 400 děl postupně publikováno na portálu GASK Sbírky online. Pozůstalost tvoří až na výjimky práce na papíře, ale nejedná se pouze o grafiky či finální kresby, větší měrou jde o skici nebo i kompletní skicáky, dokumentující vnitřní nutnost sester kreslit, přitom za podklad posloužila stejně dobře pozvánka na výstavu jako i seznam na nákup, pohlednice nebo parte. Výjimečnou součástí pozůstalosti jsou originální grafické matrice a drobná bronzová plastika. Pozůstalost se stala klíčovou součástí již zmíněné výstavy Květa a Jitka Válovy – Cesta předurčena osudem, kde z ní bylo prezentováno více než 200 děl. Tato kolekce Vám nabízí ještě širší možnost poznat cennou pozůstalost dvou výjimečných umělkyň a osobností.