Objekt (Hnízdo)

Autor: Zykmund Václav
Podsbírka: Malba
Datace: (kolem 1944)
Technika: kombinovaná technika (asambláž)
Materiál: dřevo (textil; kolorovaná sádra)
Rozměr: celková výška=21cm; šířka=27cm
Inventární číslo: O0393
Námět: abstraktní
Signatura: neznačeno

Václav Zykmund patří v rámci Skupiny Ra k těm nejodvážnějším experimentátorům. Jeho nepokojný duch jej zaváděl do dosud neprozkoumaných sfér. Známá jsou například jeho "řádění", akce s tělem, které zaznamenával na svých fotografiích Miloš Koreček. Zykmund byl rovněž teoreticky a pedagogicky činný. Spolu s Bohdanem Lacinou založil v roce 1936 v Rakovníku edici Ra (název je citací první slabiky v názvu města), podle níž se později pojmenovala i celá umělecká skupina. Stýkal se s Karlem Teigem, dopisoval si s André Bretonem. V roce 1943 rozeslal okruhu spřátelených umělců anketu o surrealismu, byl jedním z iniciátorů založení Skupiny Ra. Do kontextu Zykmundova experimentátorství náleží i enigmatický reliéfní obraz Objekt - Hnízdo, který vznikl pravděpodobně v roce 1944. Téma hnízd Zykmund rozvíjí od počátku čtyřicátých let. V případě našeho objektu se motiv hnízda prostupuje s motivem upřeného oka, které se vynořuje na řadě obrazů z roku 1944. Příznačné je použití stejného motivu na obraze Seance z téhož roku od Zykmundova souputníka Bohdana Laciny. Zykmundův obraz - objekt je však zajímavý nejen kvůli své, k surrealismu se odvolávající tématice (oko jako mlčenlivý svědek, oko jako symbol zranitelnosti). Je zajímavý rovněž díky svému netradičnímu způsobu zpracování. Radikální postup asambláže a vrstvení hmot jej vysílají jako dalšího posla do budoucnosti k hranicím informelu.

Další díla umělce