Ptáci

Autor: Lacina Bohdan
Podsbírka: Malba
Datace: 1944
Technika: tempera
Materiál: plátno (překližka)
Rozměr: celková výška=50cm; šířka=63cm
Inventární číslo: O0074
Námět: alegorie
Signatura: vpravo dole: b.lacina 44

Bohdan Lacina spolu s Václavem Zykmundem reprezentoval brněnské křídlo Skupiny Ra. Oba umělci byli na počátku své umělecké dráhy výrazně ovlivněni surrealismem, v jehož duchu tvořili svá první díla. Lacina a Zykmund se představili v roce 1937 na výstavě v Burianově D37 spolu s některými budoucími členy Skupiny 42. Vedle surrealismu, který do Lacinova díla otiskl jednou provždy svou magickou stopu, však rozhodujícím způsobem ovlivnila autorovu tvorbu krajina původu. Umělec přesídlil z Brna na rodnou Vysočinu, která v něm našla svého největšího malíře. Lacina dokonale porozuměl jejímu melancholickému rázu, který asi nejlépe vystihují jeho obrazy samot se symbolickým významem. Rozuměl však také tajemství přírodního dění (například kresba Rostliny ze sbírky GASK). Lacina je však především malířem temných balad. Ve 40. letech namaloval několik obrazů s námětem ptáků. Vedle obrazu ze sbírky GASK k nim patří i Pták neštěstí z roku 1947 ze soukromé sbírky. Ptáci jsou tragickou metaforou archaického lidového původu, básnickým obrazem o lidském osudu, který souzněl s Lacinovi blízkou poezií Františka Halase.