Větrný mlýn

Autor: Pittermann-Longen Emil Artur
Podsbírka: Malba
Datace: 1913
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=34,5cm; šířka=46,5cm; výška s rámem=48cm; šířka s rámem=60cm
Inventární číslo: O0066
Námět: krajina
Signatura: vlevo dole: EA.Longen 1913

Emil Pittermann, který přijal svůj umělecký pseudonym Artur Longen až v roce 1910, byl zpočátku jedním z animujících duchů okruhu Osmy. Vilém Nowak vzpomínal, jak Pittermann toužil po vytvoření venkovské malířské kolonie a jak se při hledání vhodného prostředí vydali do Všechlap u Divišova. Nowak byl při této příležitosti náhodně postřelen. Za bolestné si pak mladí malíři pronajali zavřený krám v Králodvorské ulici, kde se uskutečnila první výstava Osmy s Pittermannovými obrazy skrytými za závěsem. Pittermann se však posléze dění kolem Osmy začal vzdalovat a dával přednost dráze kabaretního umělce. V roce 1911 se oženil s herečkou Polyxenou Markovou. Po roce 1910 provozoval v Berlíně úspěšný kabaret. Maloval již jen sporadicky. Sbírka GASK obsahuje čtyři zajímavé Pittermannovy obrazy, které dokumentují malířův vývoj v jeho raném období. Obrazy Dům u vody, signovaný iniciálami EP, a Podobizna stařeny ještě souvisí s vstřebáváním a originálním výkladem postimpresionistických, respektive fauvistických vlivů na secesním půdorysu. Větrný mlýn a Kuřák, podepsané přízviskem Longen, již však mluví diametrálně odlišnou řečí. Kuřák, poznamenaný protokubistickou cézannovskou stavebností, zapadá do bohaté galerie postav hráčů karet, kuřáků a pijáků z kavárenského polosvěta, které malovali i jeho druhové z Osmy a pozdější Skupiny a které posléze ve 20. letech svou mistrnou expresivní zkratkou tak účinně vystihl Josef Čapek. Větrný mlýn, signovaný až v roce 1913, se svou divokou, expresivní mluvou hlásí k obrazům, které Pittermann maloval již v roce 1907, tedy v autentickém období Osmy. Vzrušený rukopis tu v divokém rytmu rozhýbal celou plochu obrazu.

Další díla umělce