15. březen 1939

Autor: Hudeček František
Podsbírka: Malba
Datace: 1939
Technika: olejomalba
Materiál: plátno (lepenka)
Rozměr: celková výška=29,5cm; šířka=24,5cm
Inventární číslo: O0049
Námět: historie
Signatura: vpravo dole u středu: Fr.Hudeček 39

15. března 1939 vpadla na území Československa hitlerovská armáda. Dovršila se tak tragédie započatá Mnichovem a obsazením pohraničních území v roce 1938. Československo ztratilo svou územní suverenitu. František Hudeček maluje svůj krutý sen: uprostřed krvavé scény padá tělo bezmocné oběti. Scénu ovládá vše spoutávající hrůzný přízrak. Po obou stranách lemují výjev zástupy lamentujících postav. Scéna se světlou siluetou Prahy v pozadí se postupně uzavírá do temnoty. Podobně jako je tomu v případě Zívrova reliéfu Mrtvý pták, kterým sochař reagoval na tragédii roku 1939, tak i v tomto případě se dává surrealistická estetika do služeb angažmá proti nastupujícímu zlu. Surrealistická metoda snu, vyplavujícího na povrch úzkosti z hlubin podvědomí, tu umožnila promluvit o obecně sdíleném osudu ohrožení. Surrealismus se tu přestává uzavírat do hranic individuálního dobrodružství ducha, namísto toho se stává nástrojem kolektivní vzpoury. Podobným způsobem již František Hudeček reagoval na tragédii španělské občanské války. V roce 1936 vytvořil barevnou kresbu s krvavou surrealistickou vizí pod názvem Španělsko.

Další díla umělce