Chudá žena

Autor: Čapek Josef
Podsbírka: Malba
Datace: 1917
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=40,5cm; šířka=30,5cm; výška s rámem=45,5cm; šířka s rámem=35,5cm
Inventární číslo: O0041
Námět: sociální
Signatura: vpravo nahoře modrou olejovou barvou: J Č. / 1917

Josef Čapek byl bezpochyby vůdčí osobností skupiny Tvrdošíjní. Spolu se svým bratrem Karlem sehrál zároveň klíčovou roli při vytváření kulturního a společenského klimatu Masarykovy první republiky. On sám ztělesňoval ve svém životě a tvorbě model tvůrčího, angažovaného člověka, oddaného humanitním ideálům demokracie, tolerance i lidstvu prospěšné modernity. Svou malířskou, spisovatelskou, kritickou i redaktorskou prací ovlivňoval vyspělou úroveň tehdejší kulturní a intelektuální scény. Čapkovo angažmá bylo vždy oddáno člověku v jeho strádáních i radostech, v jeho sepětí s kulturními archetypy (zakódovanými do lidové kultury i kultury přírodních národů) i s moderní civilizací. Čapek uměl jako žádný jiný umělec s lidmi soucítit. Rozuměl bezejmenným osudům chudých, opuštěných a zavržených, rozuměl lidem na okraji i lidem z polosvěta. Jeho vdovy, žebračky, nevěstky i "chlapi" nás ve své jedinečné mistrovské zkratce a v hlubokém ponoru do ducha doby seznamují s realitou všedního dne z té rubové strany. Čapek své lidi nikdy nepopisoval. Jejich osud vetkal do plátna jednoduchými, jakoby dětskými tahy štětce. Jeho Chudá žena, vykouzlená jen několika oblouky a přímkami, temnými barvami a expresivní šerosvitnou modelací, z konce válečného období patří k nejúčinnějším metaforám těžkého lidského údělu své doby. Nevelký obraz, obestřený hlubokou melancholií je možno považovat za symbolické vyjádření stavu válečné mizérie.

Další díla umělce