Letní den

Autor: Toyen /(Čermínová Marie)
Podsbírka: Malba
Datace: 1930
Technika: olejomalba (barevný lept; strukturální malba)
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=54cm; šířka=72cm
Inventární číslo: O0016
Námět: krajina
Signatura: vpravo dole: TOYEN / 30

V roce 1926 se na první pařížské výstavě Jindřicha Štyrského a Toyen poprvé představila veřejnosti nová umělecká tendence - artificialismus, která v ideální podobě zpředmětnila Teigovu touhu po fúzi obrazu a básně. Malba obou protagonistů se vymyká ze světa jevů a vstupuje do světa představ. Souzní s básnickým tvořením avantgardy. K různým fázím artificielní tvorby se ve sbírce GASK váže několik obrazů. K rané, geometrické fázi se vztahují Štyrského Komposice a Pláž od Toyen z roku 1926, k pozdní, organické fázi pak obrazy Letní den z roku 1930 a Z jižních moří z roku 1931 od malířky Toyen. Mezi oběma fázemi vznikla řada obrazů, reprezentovaných například Štyrského Náměsíčnou Elvírou (KGVU ve Zlíně) a Protinožci (AJG na Hluboké) z roku 1926 či Čínskou čajovnou od Toyen z roku 1927 (AJG na Hluboké), které jsou křehkou snovou vizí, oscilující mezi geometrickými a organickými formami, kde hlavní poetizující roli hrají jemné "luminiscenční" efekty a jemně rozptýlená, u Štyrského pastelová, u Toyen poněkud temnější barevnost v kontrapunktu s názvem obrazu v duchu devětsilského lyrismu. Na rozdíl od Štyrského "zjemnělých postupů" pracovala Toyen se syrovějšími prostředky. U obrazů vzniklých po roce 1928 se často poukazuje na využívání drsných povrchových "informelních" struktur. K nejznámějším obrazům, vytvořeným touto metodou patří například obraz Fjordy z roku 1928 z Národní galerie, ale také Letní den ze sbírky GASK.

Další díla umělce