Kouřící země

Autor: John Jiří
Podsbírka: Malba
Datace: 1962
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=64cm; šířka=96cm; výška s rámem=66cm; šířka s rámem=98cm
Inventární číslo: O0031
Námět: krajina
Signatura: vpravo dole: John 62

Jiří John bývá považován za největšího přírodního lyrika v umění druhé poloviny dvacátého století. Toto tvrzení dokládá i početný soubor malířových děl ve sbírce GASK. Období odloženého poválečného nástupu modernismu ilustruje Johnův nejstarší obraz Most z roku 1957, který se ještě hlásí k neokázalé poetice civilismu. Jiřího Johna v jeho malířském vývoji ovlivnilo umělecké přátelství s Václavem Boštíkem a Václavem Bartovským, který vnášel do českého prostředí prvky francouzské malířské kultury (od Matisse po Bonnarda). Tyto stopy převedené do zvláštní české redakce můžeme ještě zaznamenat v Johnově magickém obraze Zátiší (Skříňka) z roku 1958, který se soustřeďuje na téma „tichého života věcí“. Malíř tu z jiného úhlu pohledu promlouvá o estetice všednosti, která byla vlastní celému širokému spektru poválečných modernistů. Jiřímu Johnovi je, podobně jako Václavu Bartovskému, vlastní zvláštní smysl pro uměřenost výrazu a ušlechtilou jemnost. Tyto rysy se promítly také do autorovy bohaté grafické tvorby. Jiří John byl především básníkem přírody zkoumané do té doby nevyzkoušeným způsobem. Tak jako se ve svých zátiších soustřeďoval na tichý život věcí, dokázal ve svých krajinách zcela neokázalým, introvertním způsobem zpodobnit tichý, utajený život přírody. Díval se na ni skrze průhledy do hlubin země, kde se odehrávaly skryté životodárné děje. K vrcholnému malířskému výkonu mu stačila jen úzká škála zemitých tónů.

Další díla umělce