Interier

Autor: Bartovský Václav
Podsbírka: Malba
Datace: (kolem 1934)
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=96cm; šířka=75cm
Inventární číslo: O0594
Námět: interiér
Signatura: neznačeno

Obrazy Zátiší a Interier ze sbírky GASK představují dvě důležité etapy v tvorbě Václava Bartovského. První obraz reprezentuje období počátku třicátých let, v němž se malíř vyrovnával s odkazem kubismu. Bartovský v průběhu této etapy kultivuje svůj osobitý kolorit a tříbí postupy kompoziční skladby obrazu. Úspornost výtvarných prostředků a uvědoměle nabytá rovnováha mezi emocionálními, smyslovými a racionálními složkami již natrvalo zůstanou přítomny v jeho tvorbě. Obraz Interier je vynikající ukázkou Bartovského tvorby z další periody, během níž do obrazu skrze kubistickou konstruktivní lekci vstupuje sama realita obyčejného života. Tyto obrazy nezastírají poučení francouzským intimismem Henriho Matisse, stejně jako ty pozdější Pierrem Bonnardem. Bartovského interiéry však na rozdíl od sensuálního okouzlení typického pro francouzskou malbu prozrazují zvláštní český smysl pro existenciální naléhavost výrazu, akcentujícího úzkost ze samoty a prázdna. Jeho nuancovaná skladba šedí s jediným červeným akcentem výstižně vyjadřuje zvláštní krásu všední ošklivosti i její metafyzické tajemství. Bartovský svým posmutnělým civilismem, kterým později tolik ovlivnil mladou poválečnou generaci ze skupiny UB 12, zejména pak Jiřího Johna, originálním způsobem předznamenal obrat k poezii města, kterou pak ve čtyřicátých letech rozvíjeli zejména malíři ze Skupiny 42 v čele s Františkem Grossem. Bartovského Interier je tak připomínkou civilizační poezie, která představuje odvrácený pól přírodního lyrismu v českém umění třicátých let.

Další díla umělce