Krajina s rybami

Autor: Jíra Josef
Podsbírka: Malba
Datace: 1963
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=65cm; šířka=80cm; výška s rámem=67cm; šířka s rámem=82cm
Inventární číslo: O0543
Námět: krajina
Signatura: vpravo dole: J.JÍRA 63

Josef Jíra se narodil v Turnově, kde také za války studoval v Odborné škole šperkařské. Svému kraji zůstal po celý život věrný. Svým způsobem však i své výchozí profesi, jejíž vklad umocnilo ještě studium na Akademii výtvarných umění v ateliéru Miloslava Holého. Tento vynikající kolorista vedl své žáky (řada z nich působila v obou „akademických“ tvůrčích skupinách Etapě a M 57) k pochopení smyslových kvalit barvy. Při studiu Jírových obrazů se neubráníme pocitu, že měl autor ve své paměti již natrvalo uloženu vzpomínku na zářivou hru světel turnovských polodrahokamů. Již na rané Krajině s rybami ze skupinového období prozrazuje malíř své základní metody, které bude později rozvíjet v celém svém rozsáhlém díle. Nevelkému obrazu dominuje kontrastní trojzvuk karmínu s černou a bílou v popředí. Tato trojice barev se stane jakousi autorovou osobní značkou. Charakteristická je rovněž zvláštní stavba obrazu, která mísí žánr krajiny s žánrem zátiší. Podobným způsobem často postupoval již ve třicátých letech ve svém poetickém období malíř Jan Bauch. S tímto umělcem však pojí Josefa Jíru i základní přístup k malířské disciplíně. Oba malíři jsou bytostnými expresionisty. Ne náhodou jsou také často oba dáváni do souvislostí s vlivem malby Georgese Rouaulta, který mimo jiné odkázal modernímu malířství formotvorný prvek výrazné temné kontury, která vstoupila do obrazů celé řady českých malířů od čtyřicátých let po léta šedesátá.