Cirkus (V hledišti)

Autor: Želibský Ján
Podsbírka: Malba
Datace: 1938
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=55,5cm; šířka=70cm; výška s rámem=73cm; šířka s rámem=89cm
Inventární číslo: O0541
Námět: figurální
Signatura: vpravo nahoře: J.Želibský / 38

Ján Želibský studoval v letech 1933 až 1936 na Akademii výtvarných umění v ateliéru Williho Nowaka, kde se spolu s ním sešla řada mladých slovenských malířů: Ján Mudroch, Bedrich Hoffstädter, Eugen Nevan, Peter Matejka, Endre Nemes a Jakub Bauernfreund. Želibský je reprezentantem tzv. Generace 1909, která rozhodujícím způsobem zasáhla do vývoje slovenského moderního umění. Tato generace se již emancipovala od folklórních kořenů slovenské moderny (v linii Benka – Fulla – Bazovský). Ján Želibský – podobně jako Cyprián Majerník, který rovněž vystudoval v Praze (u J. Loukoty a J. Obrovského) a také zde za války zůstal - rozvíjel výtvarnou problematiku, charakteristickou pro české prostředí na konci 30. let a v období války. Svébytná tvorba obou malířů obdivuhodně souzní s atmosférou doby „zatemnění“, tak, jak ji ve svých dílech interpretovali malíři Skupiny Sedm v říjnu či Skupiny 42. Želibského obrazy, jejichž aktéry jsou diváci v hledišti divadla nebo cirkusu či dirigent a hráči orchestru, připomenou obdobný způsob magického vidění v díle Josefa Lieslera či Karla Součka (obraz Společnost ze sbírky GASK), v němž jako by se nasvícené, z temnoty vystupující postavy herců či diváků mimoděk stávaly účastníky tajemných obřadů.