Sbírky Online

Akvizice 2022

Akvizice 2022

Představujeme Vám přírůstky do sbírky GASK za rok 2022. Sbírku se v minulém roce podařilo obohatit o sto osmnáct děl, z toho osmnáct jich bylo získáno darem (plastika Jiřího Sozanského, čtyři fotografie Kristýny Erbenové, tři plastiky Kryštofa Rybáka, plaketa a dvě kresby Jiřího Schmidta, čtyři obrazy Dagmar Šubrtové, objekt Michala Škody a dva obrazy Olafa Hanela). Dárcům děkujeme! Rozšiřování sbírky probíhá v souladu s dlouhodobou Koncepcí sbírkotvorné činnosti GASK s důrazem na doplňování děl od zásadních autorů středního a staršího věku a současně se zacílením na mladou generaci tvůrců, včetně nových forem jako např. intermediální umění. Všechny nové přírůstky do sbírky prochází schvalovacím procesem Sbírkotvorné komise, odborného poradního orgánu ředitelky GASK. Komise se vyjadřuje zejména k ceně a významu z hlediska obohacení a celkového zhodnocení sbírky. Sbírkotvorná komise se schází zpravidla jednou ročně aktuálně v tomto složení: Doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal. (malíř, restaurátor a pedagog), Mgr. Markéta Kroupová (kurátorka Severočeského muzea v Liberci), PhDr. Ivan Neumann (historik umění, emeritní ředitel GASK/ČMVU), Mgr. Kateřina Pešatová (vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje), Mgr. Aleš Rezler (historik umění, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory), Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. (nezávislý kurátor, kritik, historik a teoretik umění). Vzhledem k tomu, že loňského roku nemohl GASK čerpat prostředky z Akvizičního fondu Ministerstva kultury, patří velké poděkování našemu zřizovateli Středočeskému kraji, který tento chybějící zdroj financí plnohodnotně kompenzoval. Druhý dotační program Ministerstva kultury – Výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu zůstal zachován a GASK z něj úspěšně čerpal finanční prostředky, opět s podporou Středočeského kraje, který se ujal kofinancování.