Sbírky Online

Jan Kubíček / Geometrická abstrakce

Jan Kubíček / Geometrická abstrakce

Jan Kubíček, pocházející z nedalekého Kolína, patří k výrazným osobnostem českého progresivního umění druhé poloviny 20. století. Začínal tvorbou navazující na civilismus Skupiny 42, dotkl se informelu a lettrismu a v průběhu šedesátých let se stále více zabýval řádem, prostupováním, dělením či skládáním jednoduchých geometrických tvarů.