Geo-konstrukce se dvěma čtverci

Autor: Kubíček Jan
Podsbírka: Plastika
Technika: lak
Materiál: kov (plech)
Rozměr: celková výška=25cm; šířka=50cm; hloubka, tloušťka=28cm
Inventární číslo: P0674
Námět: geometrie
Signatura: neznačeno

Skica trojrozměrného objektu Geo-konstrukce se dvěma čtverci významně dokládá Kubíčkovo koncepční uvažování a geometricko-konstruktivistické uchopení plochy i prostoru. Jan Kubíček patří k výrazným osobnostem českého progresivního umění druhé poloviny 20. století. Začínal tvorbou navazující na civilismus Skupiny 42, dotkl se informelu a lettrismu a v průběhu šedesátých let se stále více zabýval řádem, prostupováním, dělením či skládáním jednoduchých geometrických tvarů. Geo-konstrukce se dvěma čtverci předkládá typické umělcovy postupy, jež velmi dobře charakterizují principy jeho tvorby jako dělení, přičítání a spojování, posuny a rotace, progrese a regrese základních geometrických tvarů, například čtverců, které se objevují i v názvu díla. Tento typ modelů-skic se měl stát součástí veřejného prostoru, jak své záměry komentuje sám umělec: „Věci, které jsem na přelomu 60. a 70. let vyvíjel, spěly svou formou i podstatou již daleko více k formě architektonicko-plastické než k obrazu závěsného typu. Jejich vlastním smyslem a funkcí by tedy mělo být začlenění a prolnutí do dalších větších architektonických forem či souvislostí. Teprve pak by nastala jednota formy a obsahu. Jinak vše zůstává na půli cesty, nazváno projektem-prototypem, tj. ideovým rozvrhem nebo konceptem bez realizace.“

Další díla umělce