Podpírání

Autor: Válová Jitka
Podsbírka: Malba
Datace: (1990)
Technika: olejomalba (kombinovaná technika)
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=235cm; šířka=141cm
Inventární číslo: O1521
Námět: figurální
Signatura: vpravo dole: J.Válová

Sestry-dvojčata Květa (1922–1998) a Jitka Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce padesátých let dvacátého století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s těžkým údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako zobecněná humanistická symbolika krajně oproštěných figur. I když je jejich dílo jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, vyznačuje se neobyčejně silným lidským „nábojem“, který tyto potenciálně omezující souvislosti přesahuje. Jestliže Květa rozvíjela figurální řeč strnulých mohutných postav, které promlouvají svědectvím vlastního stoického setrvání, Jitka vytvářela úzce související metaforiku, založenou na křehkém, nejistém bytí expresivně pohyblivých lidských forem. Jitčin člověk je zranitelný, ohnutý nepřízní života, ale nikdy není úplně zlomený. Monumentální obraz Podpírání ztělesňuje autorčino chápání lidského bytí jako symbolické arény střetů, zápasů, zásahů, avšak i vzájemné podpory a porozumění. Zvolený námět v sobě spojuje křesťanské téma kalvárie a zcela aktuální reflexi situace porevoluční československé společnosti. Tři ukřižovaní se tak proměňují ve vyjádření atmosféry občanské solidarity na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Zobrazenou scénu lze v obou zmíněných rovinách vnímat jako symbolický práh mezi fyzickým trápením a duševním vysvobozením.

Další díla umělce