Kůň drásaný lvem

Autor: Filla Emil
Podsbírka: Malba
Datace: 1938
Technika: olejomalba (kombinovaná technika)
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=160cm; šířka=130cm
Inventární číslo: O0815
Námět: alegorie
Signatura: vpravo dole: Emil Filla 38.

V roce 1936 namaloval Emil Filla oponu s názvem Španělsko pro večer Františka Halase v Burianově D36. Pro monumentální účel zde použil motiv zápasu Hérakla se lvem. Téma bojů a zápasů se v druhé polovině 30. let stane pro Fillu klíčovým. Formální proměna se připravuje již předtím v řadě monumentalizujících ženských aktů, které sledují Picassův jazyk z období ovlivněného surrealismem. Stejně jako Picasso, tak i Filla nasazuje své angažmá proti nebezpečným tendencím, zachvacujícím Evropu. Svou obavu vkládá do dramaticky expresivních vizí hrdinských či zvířecích zápasů. Kůň drásaný lvem ze sbírky GASK patří vedle zlínského Zápasu býka s tygrem z téhož roku k nejkrásnějším příkladům malby s až kaligraficky pojímanou obrysovou linií. Je známo, že Filla se pro tento svůj dynamický "zvířecí" styl inspiroval skythskými plastikami. Na konci 30. let také začíná Filla malovat ohlasový cyklus Písní, který se odvolává ke světu lidové kultury. Filla tu metodou "obrazu v obrazu" s citacemi textů parafrázuje lidové balady s jejich furiantstvím a vzdorem i osudovostí. Oba cykly se vyznačují smyslem pro monumentalitu a kreslířskou virtuozitu, která se odvolává k ornamentální linearitě, prověřené archaickou anonymní tradicí. V roce 1939 byl Filla zatčen gestapem. Válku strávil v koncentračním táboře v Buchenwaldu, odkud se vrátil s podlomeným zdravím.

Další díla umělce