Hrazdy

Autor: Válová Květa
Podsbírka: Malba
Datace: 1965
Technika: olejomalba (kombinovaná technika)
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=75cm; šířka=99cm
Inventární číslo: O0341
Námět: figurální
Signatura: vpravo dole: K Válová 1965

Obraz Hrazdy Květy Válové tvoří pandán k obrazu její sestry Jitky Válové Svědkové minulosti (Ateliér) z roku 1966. Oba obrazy mluví strohou černobílou řečí, která koresponduje se zálibou šedesátých let v černobílé estetice filmu a fotografie, oba se v duchu dobových existenciálních tázání zabývají tématem osamělosti a odcizení. O tom, že oba obrazy ilustrují hluboký zájem obou autorek o zkoumané téma, svědčí kolekce souběžných monotypů ze sbírek GASK, které problematiku dále rozvíjejí. Jsou mezi nimi i grafické verze obou obrazů. Obrazy i grafické listy z doby, kdy již definitivně vykrystalizoval osobitý styl obou umělkyň, v jehož intencích se nadále ubíral jejich individuální vývoj, zároveň charakterizují zvláštní sesterskou blízkost i rozdílnost výrazu. Zatímco Jitka Válová se projevuje jako křehký introvert, Květa Válová inklinuje k robustnímu, extrovertnímu vyjádření. Zatímco Jitka Válová ilustruje v giacomettiovském duchu neukotvenost oproštěného lidského torza vrženého do prázdného prostoru světa, její sestra zavaluje prostor těžkými mraky či bloky kamenů a vydává jim osamělého jedince všanc. Bloky i konstrukce hrazd budují prostor obrazu a stávají se metaforickým vyjádřením nebezpečí manipulace s lidskou bytostí.

Další díla umělce