Autoportrét

Autor: Filla Emil
Podsbírka: Malba
Datace: 1907
Technika: olejomalba
Materiál: karton
Rozměr: celková výška=66cm; šířka=49cm; výška s rámem=83,7cm; šířka s rámem=67,7cm; hloubka s rámem=4,9cm
Inventární číslo: O0243
Námět: autoportrét
Signatura: vpravo dole: Emil Filla 07

Emil Filla patřil k vůdčím zakladatelským osobnostem české umělecké avantgardy spjaté s nástupem exprese a kubismu. Do českého provinčního prostředí vnášel rozhodující impulsy, které dalekosáhle ovlivnily další vývoj českého umění. Jeho obraz Čtenář Dostojevského, který v sobě - podobně jako Gutfreundova Úzkost - shrnoval dobové pocity existenciální tísně, se stal ikonou české exprese. Fillův Autoportrét náleží k pozoruhodné sérii autoportrétů a podobizen, které vznikly v období Osmy. Častá frekvence podobizen má přímo symbolický význam. Souvisí s emancipací role umělce ve společnosti, ale i s revoluční proměnou v umění, které se zcela vymanilo z podřízenosti službě idejím. Umění se stává svébytnou, nezávislou realitou. Námět autoportrétu či podobizny však rovněž souvisí s dobově charakteristickým postupem umělcovy introspekce (sebezpytování) a s typicky českým psychologizováním. Filla na obraze s uvolněným, expresivním rukopisem rozehrál škálu modrých, zelených a hnědých tónů a umožnil tak divákovi oddat se zrakovému vjemu a ocenit význam barvy jako základního prostředku malířského vyjádření. Pozornost diváka se soustřeďuje na obličej, jehož malířské ztvárnění sice ještě postrádá radikalismus žlutomodrého kontrastu na Podobizně s cigaretou ze sbírky Národní galerie, přesto však ještě dnes udivuje svou živou barevností.

Další díla umělce