Podzim

Autor: Benka Martin
Podsbírka: Malba
Datace: (kolem 1925)
Technika: olejomalba
Materiál: plátno
Rozměr: celková výška=95cm; šířka=115cm; výška s rámem=107,5cm; šířka s rámem=127,7cm
Inventární číslo: O0591
Námět: krajina
Signatura: vpravo dole: M.Benka

Do kontextu tématu „krajina domova“, které bylo charakteristické zejména pro krajinářské křídlo Umělecké besedy, patří i dílo Martina Benky, který je považován za zakladatele slovenského moderního umění. Benka, který pocházel ze Záhorí na západním Slovensku, byl od počátku svázán s moravským a českým prostředím. Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských, které rozvíjelo své bohaté spolkové aktivity na počátku 20. století. V roce 1907 si za své sídlo zvolilo Hodonín, kde byla v roce 1913 ve folkloristickém duchu (architekt Antonín Blažek) postavena spolková budova, kterou Martin Benka zachytil na obraze z roku 1914 (GVU v Hodoníně). Martin Benka v celém svém díle usiloval o hledání moderního malířského výrazu, který by se však zároveň opíral o bytostně slovenskou tradici. Benka formuloval novodobý „mýtus“ Slovenska, vycházející - ne nepodobně úsilí tvůrců Umělecké besedy zejména z období Jarešova a Mathesiova Života a mythu - ze sepětí lidu a země. Obraz Podzim se symetrickou kompozicí, rámovanou z obou stran větvovím, vrcholí pohledem na vysoké hory na obzoru. Benka do centra obrazu symbolicky umístil rodinu pracující na poli. Obraz v sobě slučuje malebně dekorativní postupy secesního původu s hladkou šerosvitnou malbou souznící s postupy neoklasicismu.