Model pomníku Osvobození pro Nový Bydžov

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: (1918-1920)
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=187cm; šířka=65cm; hloubka, tloušťka=141cm
Inventární číslo: P0479
Námět: historie
Signatura: vpředu na soklu: LAD. ŠALOUN

Pomník (nerealizovaný) si u Šalouna bez soutěže objednalo město Nový Bydžov. Stylizované symbolické sousoší představuje dlouhou a obtížnou pouť legionářů a zároveň cestu k národnímu osvobození. Podle autorových poznámek je zde náš národ zobrazen „jako mladý muž, který s jistotou vítěze vjíždí do deště slunečních paprsků i do větrů a bouří. Vyjadřuje myšlenku celého národa, znázorňuje mladou osvobozenou naši vlast, prostě, demokraticky, beze všech insignií, postava mladého silného jinocha dává tušit všechny touhy, naděje, očekávání osvobození znovu vzkříšeného národa.“ Město se potýkalo s nedostatkem finančních prostředků a jednání se protahovala až do roku 1935. Než sochař vytvořil 5 metrů vysoký sádrový model jezdce, novobydžovské družstvo pro postavení pomníku se rozpadlo a sádrový model zůstal u Šalouna v ateliéru. Socha legionáře s názvem Vítězství měla, avšak jako samostatný umělecký artefakt, velký úspěch. Mimo jiné ji v roce 1924 od firmy Anýž, jež ji se Šalounovým souhlasem odlévala do bronzu v komorním měřítku, zakoupil do svých sbírek prezident T. G. Masaryk či ministerstvo národní obrany. Šaloun v tomto nerealizovaném pomníku začíná reagovat na požadavky nového syntetismu větším klidem linií, tíhou koně a omezením narativnosti. Dekorativnost podtrhuje pouze ohon koně, symbolizující dlouhou pouť legionářů.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce