Čas (Byl jsem včera a znám zítřek)

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: (1901)
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=134cm
Inventární číslo: P0475
Námět: alegorie
Signatura: vpravo dole na soklu: LS

Nerealizovaný náhrobek od zakladatele českého moderního sochařství Ladislava Šalouna symbolizuje zamyšlení nad osudem lidské civilizace a odměřování lidského času. Námět pochází z antické mytologie, ze setkání Oidipa a sfingy, při němž mytický tvor se lvím tělem a hlavou ženy pokládá králi osudovou otázku o smyslu lidské existence. Obnažená mužská postava je inspirována Rodinovým Myslitelem, ústřední postavou určenou pro jeho největší dílo Bránu pekel. Symbolický motiv působení osudu na lidské snažení charakterizuje celou Šalounovu tvorbu, stejně jako osudové téma dvojice muže a ženy, jejich protikladu a pokusu o jejich sjednocení.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce