Radost (Tanec, studie z návrhu pro fontánu před Rudolfinem)

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: 1927
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=40cm
Inventární číslo: P0427
Námět: alegorie
Signatura: neznačeno

Soutěž na monumentální kašnu před Rudolfinem byla vypsána Pražskou městskou radou v součinnosti s Českou spořitelnou již v letech 1889, 1890 a 1896. Šaloun se účastnil soutěže až v roce 1927, ale ani tehdy nebyla fontána uskutečněna. Šalounův kompletní návrh není znám, dochovalo se však několik studií a autorova idea: „Přihlížeje k celému okolí Smetanova náměstí s monumentálními budovami, jako jsou filosofická fakulta, umělecko-průmyslová škola, parlament a nad Vltavou do prostoru velebně se týčící svědek našich dějin — Hradčany —, snažil jsem se komponovati svou fontánu taktéž monumentálně a úmyslně nízkou, by zapadla do tohoto prostředí a nenarušila architekturu okolních budov. Chtěl jsem na této fontáně ŽIVOTA znázorniti náš opravdový, vnitřní život citový tak, jak tryská v našich srdcích a jak se projevuje radost, umění, práce a veselí našeho národa přirozeně a nespoutaně.“ Fontána byla zamýšlena z žuly s figurální výzdobou v bronzu. K tryskajícímu symbolu života, vodě, se vázaly alegorie čtyř řek a čtyři skupiny — Osvobození (Zrození republiky), Umění (Hudba), Radost (Tanec) a Práce (Kolo osudu). Alegorická skupina Radost vyjadřuje radost národa vírem lidového tance, provázeného postavou dudáka, který se u Šalouna jako symbol slovanského kultu objevuje opakovaně.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce