Čechie a Slovensko

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: (před 1924)
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=35,5cm
Inventární číslo: P0418
Námět: figurální
Signatura: vpravo dole zboku: L.ŠALOUN

Drobná dekorativní plastika alegorizující českou a slovenskou zemi byla určena na stůl prezidenta republiky T. G. Masaryka. Postava Čechie je ženskou alegorií vlasti vycházející z ikonografie 19. století. Slovensko představuje postava Slováka v národním kroji, podobně jako na dalších plastikách alegorizujících Slovensko. Slovák, který se původně opíral o hůl (nedochováno), drží štít se slovenským znakem, Čechie, představující úrodnou zemi, drží v náručí klasy, je obklopena lipovými listy a drží znak s českým lvem. Rustikální charakter figur koresponduje s novým národním stylem.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce