Návrh pomníku J. A. Komenského pro Amsterodam

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=34cm
Inventární číslo: P0397
Námět: figurální
Signatura: vpravo z boku na soklu: LS

Soutěž na pomník v Amsterodamu (nerealizovaný) vyhlásila roku 1919 Československá obec učitelská. Výsledky soutěže, uzavřené v roce 1923 s účastí téměř padesáti sochařů, byly prezentovány ve výstavní síni Mánes v Praze. Šaloun za svůj pozdější návrh z roku 1923 obdržel čestné uznání. První cenu si ze soutěže odnesl Jan Štursa. Komenský měl jako osobnost reprezentovat nové Československo v zahraničí. Šaloun se s nástupem nové republiky vracel k tématu Komenského ještě několikrát. V roce 1925 vytvořil Komenského bustu pro školu v Solnici a pomníkové téma rozvedl v kráčející postavě na mladoboleslavském pomníku, odhaleném ve výročním roce 1928.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce