Model pomníku Osvobození a sjednocení

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: 1923
Materiál: sádra
Rozměr: celková výška=82cm
Inventární číslo: P0388/01
Námět: alegorie
Signatura: neznačeno

Roku 1923 objednal u Šalouna ministr školství a národní osvěty Rudolf Bechyně bratislavský pomník znázorňující sjednocení všech zemí českých a slovenských. Měl být umístěn u Dunaje na místě strhnutého pomníku Marie Terezie. Poté, co Šaloun vypracoval model pomníku a Bechyně následně odešel z ministerstva, se celá věc zastavila. Impozantní sousoší Čecha a Slováka na koni, symbolizující osvobození národa a československou jednotu, se Šaloun snažil uplatnit v Praze. Ve výročním roce založení republiky 1928 chtěla pražská obec zbudovat důstojný pomník, který by finančně zaštítila Vinohradská městská spořitelna. Šaloun za tímto účelem nabídl městské spořitelně svůj návrh pomníku, který měl být postaven na náměstí Míru na pražských Vinohradech. Nicméně tento postup vyvolal v laických i odborných kruzích velkou diskusi, neboť nevypsání veřejné soutěže znevýhodňovalo při takto prestižní zakázce ostatní umělce. Nakonec oba Šalounovy pomníky symbolizující Osvobození nebyly nikdy realizovány.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce