Studie hlavy Jana Husa z Husova pomníku v Praze

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: (po 1910)
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=85cm
Inventární číslo: P0368
Námět: historie
Signatura: neznačeno

Konečný model pomníku vznikl roku 1910, nicméně Šaloun se i po vytvoření definitivní podoby monumentu stále vracel k Husovu vzezření a hledal jeho výsledný výraz. Po dlouhou dobu autor zvažoval podobu se zavřenýma či přivřenýma očima. Ve výsledné variantě volí podobu s promodelovanějšími vlasy, ještě více zdůrazňujícími protáhlou asketickou tvář, nakonec volí podobu s otevřenýma očima. V této variantě ještě nejsou všechny výrazové prvky tváře podřízeny pouze jedné myšlence — protáhlého a uzavřeného tvaru. Varianta, podobající se slavnému Šalounovu dílu Kontemplace, zachycuje vnitřní vizi Jana Husa, který se v Šalounově pojetí stává symbolem duchovní síly národa.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce