Sever

Autor: Šaloun Ladislav
Podsbírka: Plastika
Datace: (1913)
Materiál: sádra (patinovaná)
Rozměr: celková výška=250cm
Inventární číslo: P0363/01
Námět: alegorie
Signatura: vpravo z boku na solku: zn. LS

Modely ženské a mužské postavy, černošky a dělníka, byly určeny pro realizaci na průčelí paláce Živnostenské banky v Terstu, navrženého architektem Osvaldem Polívkou. Dvojice figur alegorizuje průmyslový sever a zemědělský jih. Mužskou postavou s kladivem ve svalnatých rukách, demonstrující odhodlanost a sílu, se Šaloun zabýval později ještě několikrát. Ve výrazu tváře vysunuté hlavy a modelaci povrchu jsou patrny ozvuky Rodinova Myslitele.

Součástí kolekce
Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Další díla umělce