Kolekce

Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna

Mezi lety 1985-86 přijala galerie (v této době pod jménem Středočeská galerie) do svých sbírek rozsáhlou pozůstalost jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství – Ladislava Šalouna (1870-1946). Mezi lety 2012-2017 se tento soubor dočkal restaurování a svoji slávu zažil na výstavě „Šaloun. Dotek osudu“ pořádané GASK (27. 10. 2018 - 24. 2. 2019) při příležitosti 100. výročí založení republiky. V době budování první republiky se Ladislav Šaloun věnoval pomníkové tvorbě jako nositelce politických myšlenek. Nejen v pomníkové tvorbě, ale i dekorativní plastice určené pro architekturu se Šaloun spolupodílel na utváření veřejného prostoru snahou o zhmotnění identity nového státu. V nejvýznamnější Šalounově zakázce, pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze tématizoval českou svébytnost a výzvu k odvaze. Avšak pozůstalost čítající 79 plastik a 3 kresby zahrnuje také příklady intimní plastiky přelomu 19. a 20. stol. srovnatelné s moderní evropskou plastikou (např. Satyr, Snění,..) (kol. autorů, Šaloun. Dotek osudu, publikace k výstavě, GASK Kutná Hora 2018)